Jordi Serra, premi nacional de ceràmica 2015

Jordi  1